Carl Arne Oscar Andersson

Födelsedatum:1936-08-12
Dödsdatum:2017-08-27
Gravsatt:2017-09-29
Ort:Brålanda

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik, minneslunden

Allégatan 11
460 65 Brålanda

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se