Mats Lennart Hermansson

Födelsedatum:1936-07-02
Dödsdatum:2009-12-04
Gravsatt:2010-05-18
Ort:Gestad

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik, minneslunden

Allégatan 11
460 65 Brålanda

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se