Nils Evert Andersson

Födelsedatum:1934-03-23
Dödsdatum:2015-04-05
Gravsatt:2015-06-26
Ort:Gestad

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik, minneslunden

Allégatan 11
460 65 Brålanda

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se