Anders Johan Granlund

Födelsedatum:1890-11-13
Dödsdatum:1986-04-20
Gravsatt:1986-05-02
Ort:Trollhättan
Område: 1
Gravnummer:T1 1 46, 47

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda