Anna Natalia Andersson

Födelsedatum:1894-02-21
Dödsdatum:1970-10-13
Gravsatt:1970-10-28
Ort:Gestad
Område: 1
Gravnummer:T1 1 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda