Axel Linus Andersson

Födelsedatum:1889-12-09
Dödsdatum:1965-10-14
Gravsatt:1965-10-22
Ort:Gestad
Område: 1
Gravnummer:T1 1 29, 30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda