Karl Verner Andersson

Födelsedatum:1892-05-06
Dödsdatum:1964-08-18
Gravsatt:1964-08-27
Ort:Gestad
Område: 1
Gravnummer:T1 1 50, 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda