Kristina Hedvig Andersson

Födelsedatum:1898-04-27
Dödsdatum:1991-02-20
Gravsatt:1991-03-07
Ort:Frändefors
Område: 1
Gravnummer:T1 1 50, 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda