Alfred Andersson

Födelsedatum:1894-05-23
Dödsdatum:1952-04-14
Gravsatt:1952-04-25
Ort:Gestad
Område: 2
Gravnummer:T1 2 97, 98

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda