Anna Kristina Andersson

Födelsedatum:1896-01-16
Dödsdatum:1956-02-06
Gravsatt:1956-02-18
Ort:Gestad
Område: 2
Gravnummer:T1 2 78, 79, 80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda