Johannes Andersson

Födelsedatum:1974-07-15
Dödsdatum:1952-06-05
Gravsatt:1952-06-13
Ort:Gestad
Område: 2
Gravnummer:T1 2 95, 96

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda