Allan Patriksson

Födelsedatum:1928-08-21
Dödsdatum:2016-04-09
Gravsatt:2016-05-16
Ort:Frändefors
Område: 3
Gravnummer:T1 3 49, 50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda