Karl Allan August Karlsson

Födelsedatum:1925-02-01
Dödsdatum:2011-09-03
Gravsatt:2011-09-23
Ort:Vänersborg
Område: 3
Gravnummer:T1 3 23, 24

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda