Karl Arne Andersson

Födelsedatum:1929-06-02
Dödsdatum:2012-09-17
Gravsatt:2012-11-02
Ort:Gestad
Område: 3
Gravnummer:T1 3 22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda