Lilly Solbritt Axelsson

Födelsedatum:1929-04-27
Dödsdatum:2004-10-15
Gravsatt:2004-10-28
Ort:Gestad
Område: 3
Gravnummer:T1 3 106, 107

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0521-30061

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda