Per Mads Roald Lund

Födelsedatum:1925-04-22
Dödsdatum:2013-03-08
Gravsatt:2013-04-04
Ort:1798 Aremark, Norge
Område: 3
Gravnummer:T1 3 111, 112

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Brålanda Pastorat

Storgatan 26
464 62 Brålanda

0730-665765

bralanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Timmervik

Allégatan 11
460 65 Brålanda