Valborg Iris Mildri Andersson

Födelsedatum:1925-02-23
Dödsdatum:2018-11-08
Gravsatt:2018-11-22
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 12 48, 49
KU 12    48, 49

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp