Karl Erik Roland Eriksson

Födelsedatum:1934-09-26
Dödsdatum:1998-04-21
Gravsatt:1998-04-30
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 26, 27
KU 13    26, 27

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp