Lars Anders Engelbert Andersson

Födelsedatum:1941-07-01
Dödsdatum:2012-01-27
Gravsatt:2012-02-17
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 80, 81
KU 13    80, 81

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp