Sten Karl Magnus Fredriksson

Födelsedatum:1919-10-15
Dödsdatum:2008-12-25
Gravsatt:2009-01-22
Ort:Kulltorp
Gravnummer:KU 13 40, 41
KU 13    40, 41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Bredaryds pastorat

Kyrkvägen 8
333 71 Bredaryd

0370-374185

bredaryd.pastorat@svenskakyrkan.se

Kulltorps kyrkogård

Kyrkvägen 81
330 31 Kulltorp