Gully Andersson

Födelsedatum:1919-02-23
Dödsdatum:2010-01-06
Gravsatt:2010-02-02
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 10 47

Gravsatta inom samma gravplats