Helly Frideborg Andersson

Gravsatt:1994
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 10 34

Gravsatta inom samma gravplats