Jan Anders Boström

Födelsedatum:1939-06-06
Dödsdatum:1939-09-08
Gravsatt:1939-09-10
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 10 44

Gravsatta inom samma gravplats