Nancy Frideborg Holmgren

Födelsedatum:1908-11-04
Dödsdatum:1992-04-04
Gravsatt:1992-04-16
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 10 07

Gravsatta inom samma gravplats