Per Anton Antonsson

Födelsedatum:1871-04-06
Dödsdatum:1946-04-16
Gravsatt:1946-04-28
Ort:Bureå
Gravnummer:BK 15 127

Gravsatta inom samma gravplats