Anders Johan Samuelsson

Födelsedatum:1837-08-23
Dödsdatum:1905-02-06
Gravsatt:1905-02-12
Ort:Gryteryd, Barslida
Gravnummer:G1 C 24

Gravsatta inom samma gravplats