Anna Sara Andersson

Födelsedatum:1827-07-20
Dödsdatum:1915-12-20
Gravsatt:1916-01-02
Ort:Gryteryd, Hökabäck
Gravnummer:G1 C 15

Gravsatta inom samma gravplats