Anna Sara Jeppsson

Födelsedatum:1854-05-18
Dödsdatum:1914-07-26
Gravsatt:1914-08-02
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 C 11

Gravsatta inom samma gravplats