Johan August Svensson

Födelsedatum:1874-03-16
Dödsdatum:1954-02-23
Gravsatt:1954-03-07
Ort:Gryteryd, Haraldsbo
Gravnummer:G1 C 13

Gravsatta inom samma gravplats