Knut Elof Karlsson

Födelsedatum:1884-04-26
Dödsdatum:1960-12-29
Gravsatt:1961-01-07
Ort:Gryteryd, Skivebo
Gravnummer:G1 C 7

Gravsatta inom samma gravplats