Lars Andersson

Födelsedatum:1824-09-05
Dödsdatum:1913-10-07
Gravsatt:1913-10-12
Ort:Gryteryd, Hökabäck
Gravnummer:G1 C 15

Gravsatta inom samma gravplats