Nils Jeppsson

Födelsedatum:1856-12-17
Dödsdatum:1912-12-07
Gravsatt:1912-12-15
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 C 11

Gravsatta inom samma gravplats