Salomon Carlsson

Födelsedatum:1856-11-13
Dödsdatum:1924-06-12
Gravsatt:1924-06-22
Ort:Gryteryd, Röshult S
Gravnummer:G1 C 26