Alida Karotea Larsson

Födelsedatum:1870-12-03
Dödsdatum:1957-11-30
Gravsatt:1957-12-07
Ort:Gryteryd, Skivebo
Gravnummer:G1 D 17

Gravsatta inom samma gravplats