Anna Gustava Emanuelsson

Födelsedatum:1866-08-14
Dödsdatum:1951-06-15
Gravsatt:1951-06-24
Ort:Kinnared, Åhylte
Gravnummer:G1 D 62

Gravsatta inom samma gravplats