Börje Andersson

Födelsedatum:1852-09-25
Dödsdatum:1920-04-07
Gravsatt:1920-04-14
Ort:Gryteryd, Rosenkull
Gravnummer:G1 D 4

Gravsatta inom samma gravplats