Carl Peter Eriksson

Födelsedatum:1894-04-14
Dödsdatum:1974-06-23
Gravsatt:1974-06-28
Ort:Gryteryd, Finnanäs
Gravnummer:G1 D 12