Carl Sigfrid Bengtsson

Födelsedatum:1900-03-15
Dödsdatum:1969-10-17
Gravsatt:1969-10-25
Ort:Gryteryd, Barslida
Gravnummer:G1 D 10