Eira Emanuelsson

Födelsedatum:1918-08-06
Dödsdatum:2001-10-13
Gravsatt:2001-11-26
Ort:Torup
Gravnummer:G1 D 58

Gravsatta inom samma gravplats