Elsa Ingeborg Margareta Andersson

Födelsedatum:1809-01-25
Dödsdatum:1931-08-02
Gravsatt:1931-08-09
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 47

Gravsatta inom samma gravplats