Emma Kristina Torin

Födelsedatum:1860-06-28
Dödsdatum:1952-02-02
Gravsatt:1952-02-10
Ort:Gryteryd, Eldsh S
Gravnummer:G1 D 34

Gravsatta inom samma gravplats