Erik Anders Petersson

Födelsedatum:1850-05-28
Dödsdatum:1922-10-14
Gravsatt:1922-10-22
Ort:Gryteryd, Finnanäs
Gravnummer:G1 D 11

Gravsatta inom samma gravplats