Frida Theresia Josefsson

Födelsedatum:1895-08-10
Dödsdatum:1896-03-31
Gravsatt:1896-04-06
Ort:Gryteryd, Holtslida
Gravnummer:G1 D 48

Gravsatta inom samma gravplats