Gaspard Carl Edward Emanuelsson

Födelsedatum:2013-05-29
Dödsdatum:2013-10-30
Gravsatt:2013-11-15
Ort:Grangärde
Gravnummer:G1 D 58

Gravsatta inom samma gravplats