Johan August Josefsson

Födelsedatum:1856-02-02
Dödsdatum:1932-07-03
Gravsatt:1932-07-10
Ort:Gryteryd, Holtslida
Gravnummer:G1 D 48

Gravsatta inom samma gravplats