Johan August Lindén

Födelsedatum:1851-09-12
Dödsdatum:1928-06-12
Gravsatt:1928-06-17
Ort:Gryteryd, Rosenkull
Gravnummer:G1 D 22

Gravsatta inom samma gravplats