Karl Johan Albert Johansson

Födelsedatum:1877-02-26
Dödsdatum:1923-07-08
Gravsatt:1923-07-14
Ort:Gryteryd, Hensnäs
Gravnummer:G1 D 14

Gravsatta inom samma gravplats