Karolina Johansson

Födelsedatum:1849-11-11
Dödsdatum:1942-12-20
Gravsatt:1943-01-01
Ort:Gryteryd, Böjeryd S
Gravnummer:G1 D 52

Gravsatta inom samma gravplats