Maria Dalensjö

Födelsedatum:1905-03-09
Dödsdatum:1999-01-03
Gravsatt:1999-04-21
Ort:Villstad
Gravnummer:G1 D 60

Gravsatta inom samma gravplats