Nils Harald Nilsson

Födelsedatum:1875-12-29
Dödsdatum:1937-04-18
Gravsatt:1937-04-25
Ort:Gryteryd, Timmersh
Gravnummer:G1 D 50

Gravsatta inom samma gravplats